Dinler tarihi bir anlamda insanlığın düşünsel tarihidir. Ve “Kurban” kavramı da bu tarihin başlangıcında yer alır. Çok iyi biliyoruz ki “Kurban” klan ve kabileler dini olan çok Tanrı’lık dönemlerinde de vardı. Bu gelenek ve inanış tevhid “Tek Tanrılı” dinler döneminde de başka şekillerde devam...
Sonsuzluğa uzanırken hayallerimizPrangalanmış kelimeler çıkarTutulmuş dilimizdenHayallerimiz siperlerimizdir
Yirmi yıl önce 1992 yılında yayın hayatına başlayan Nûbihar dergisi yayınladığı 121. sayısı ile yirmi yaşını doldurdu. Bu sayının giriş yazısı derginin editörü Süleyman Çevik’e ait. Çevik,“Çözüm eşit olmaktır” adlı yazısında geçmişten günümüze kadar Türk ve Kürtlerin ilişkilerinin hangi aşamalardan...
22 Ocak 1946 günü Mahabad’ın tarihi Çarçira meydanında sehpaya çıkan Qazi Muhamed, elindeki bildiriyi okuyarak cumhuriyeti ilan ediyordu. Kürtlerin 20. yüzyıldaki tek cumhuriyet sevinci, 11 ay sonra ne acıdır ki aynı meydanda kurulan idam sehpasıyla son bulacaktı. Geride ise Kürtlerin kısa süreli...
Siyaset, insanlık tarihi boyunca sosyal bir realite olarak bir takım insanlar tarafından ideolojik, eylemsel ve devamlı süregelen bir yapının adıdır. Asıl olarak “idare etme sanatı” denilebilinir. İslami literatürde ise, dünya ve ahirette necatlarına sebep olacak bir yola insanları irşad ve...
Kirmanckî'de (Zazaki) yazı geleneği ve Mela Hunij-1 Kürtçe'de yazı geleneği 8. yy'a kadar gerilere gider ki bu oldukça eski bir tarih olarak kabul edilir. O yüzyıla kadar yazılı hale gelen ve yazılı eser veren dil sayısı oldukça azdır. Bugün hala da dünya üzerinde konuşulan pek çok dil yazılı hale...
Mustafa Kemal çektiği telgraflarda, gönderdiği mektuplarda ya da meclisteki konuşmalarında “Kürdistan” gibi terimleri sık sık kullanmıştır.