Müslüman Kürdlerin Sesi
01.01.2006
Ne dindarlık adı altında milliyetsizlik, ne de milliyetperverlik adı altında dinsizlik
26.07.2014
Kurdî | Türkçe
Baş sayfa | Ana sayfan yap | Yazı gönder | İletişim | Arşiv | Üye girişi

İçerik

Haberler

Günün Sözü
Beni, nefsini kurtarmayı düşünen hodgâm bir adam mı zannediyorlar? Ben, cemiyetin imanını kurtarmak yolunda dünyamı da feda ettim, ahiretimi de. Seksen küsûr senelik bütün hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum. Bütün ömrüm harb meydanlarında, esaret zindanlarında, yahut memleket hapishanelerinde, memleket mahkemelerinde geçti. Çekmediğim cefa, görmediğim eza kalmadı. Divan-ı harblerde, bir câni gibi muamele gördüm; bir serseri gibi memleket memleket sürgüne yollandım. Memleket zindanlarında aylarca ihtilâttan men’edildim. Defalarca zehirlendim. Türlü türlü hakaretlere maruz kaldım. Zaman oldu ki hayattan bin defa ziyade ölümü tercih ettim. Eğer dinim intihardan beni men’etmeseydi, belki bugün Said topraklar altında çürümüş gitmişti.. (...) Bediüzzaman Saidi Kurdi

Bilgisayarına indir!
GÖRÜNENİN ÖTESİ

Samanyou Galaksisinden tek bir atoma kadar yapılan resimlerle animasyon yolculuğudur. Adım adım galaksiler ve yıldızların arasından Güneş Sistemine, oradan Dünya'da bir ağaca ve ağacın hücrelerinden tek bir atomuna kadar olan gerçekte uzun ama program içinde kısa bir yolculuktur...

Lêgerîn***

KARIŞIK LİNKLER

www.bawermend.comQESÎDE Û SÛRUD

Kîtaplar
Kur'an Meali

Peygamberîn hayatı

Kütübi Sitte

Kırk Hadis

Kıyametin alametleri

Risale-i Nur

Sohbetler
Ayet
Yine göklerin ve yerin yaratılışı ile dillerinizin ve renklerinizin farklı oluşu da O'nun âyetlerindendir. Şüphesiz ki bunda bilenler için nice ibretler vardır. (Rum/22)

Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli ve en üstününüz O'ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdar olandır. (Hucurat/13)


Stêrkên Asumana

Beşdar
Şu ana kadar
7434474
sayfa izlenimi aldık. Başlangıç: 22.11.2006

  
Demokratik İslam Kongresi Mektubu (A.Ö)

Mumin kardeşlerim;
İslam’ın ana merkezlerinde büyük bir savrulmayı, ihanet ve isyanı yaşarken, “Kürdistan” ve “Demokratik” kavramlarını, eksik ve yanlış anlamada yol açabileceğinin bilincinde olarak yine de daha büyük yanlışları önlemek ve özdeki doğrulara yol açmak açısından kullanmaktan çekinmedim.
Özellikle islamın iki büyük merkezi olarak kendini günümüze de dayatan iktidarcı arabi, selefi akımlarla İrani şia akımların devletçilik bağlamında yol açtıkları büyük tahribatlara karşı mekan halk ve demokrasi merkezli kavramlarla mücadele bayrağı açmayı aynı dinin özündeki doğruya sadakatle  bağlı olmanın gereği saymaktayım. İki iktidarcı devletçi merkeze karşı demokratik ve mekan merkezli karşı çıkışların en büyük toplumcu ahlaki ve politik ifadesi olarak İslami yanıt aramayı bulmayı ve iradeleştirmeyi kongrenizin en temel görevi saymakta ve selamlamaktayım.


Devamı...

Münazarat’ın Kimliği

Münazarat kitabı, Said-i Nursî Hazretleri’nin “Eski Said” ismini verdiği döneme ait bir eserdir. Bu eser, İkinci Meşrutiyet’in (24 Temmuz 1908) ilanından sonra, Üstad’ın Kürdistan’a gidip Kürd aşiretleriyle yaptığı sorulu-cevaplı sohbet ve tartışmalarından doğmuştur. Yaklaşık 155 soru ve cevabı ihtiva etmektedir. Kürdçe olarak yapılan bu sohbet ve tartışmaların ana konuları, meşrutiyet, hürriyet, istibdad ve medresetu’z-zehra’dır.

Münazarat hakkında Üstad, “Hürriyet’in 3. senesinde aşairler(aşiretler) arasında ‘meşrutiyet-i meşruayı’ aşaire tam bildirmek ve kabul ettirmek için Ertuş aşairi içinde hususan Gewdan ve Mamxuran’a verdiği ders ve 1329’da Matbaa-i Ebû’z-Ziya’da tabedilen, 41 sene evvel tab’ edilmiş, fakat maatteessüf yirmi-otuz seneden beri arıyordum, bulamamıştım. Bu defa birisi bir nüsha bulup bana göndermiş.”(Emirdağ Lhk, c. II, s. 110) demektedir.


Devamı...

Demokratik İslam Kongresi SONUÇ BİLDİRGESİ

Demokratik İslam Kongresi adı altında toplanan bizler “Her kim bir insanı yaşatırsa bütün insanlığı yaşatmış gibi olur” (Maide/32) ayetinden hareketle barış için çalışanları, barış için mücadele edenleri Allah’ın selamı ile selamlıyoruz. Gittikçe yaygınlaşan şiddet sarmalı, bölünmüşlük ve çatışmanın İslam coğrafyasını kaosun içine sürüklediği açıktır. Oysa İslam, taşıdığı mesajla, adalet, barış ve insanlık adına söylenebilecek en son evrensel ilkeleri temsil etmektedir. Kalıcı ve kabul edilebilir bir barışın inşasında İslami ve insani duyarlılığı olan tüm toplumsal kesimlerin ne tür katkılar yapabileceği ve nasıl bir çalışma yöntemi geliştirilmesi gerektiğine yönelik değerlendirmelerde Medine Sözleşmesi referans olarak kabul edildi. Sözleşme’nin Medine’de yaşayan tüm toplumsal grupların müzakereler sonucunda hak ve hürriyetini yazılı garanti altına aldığı açıktır. Kongremiz günümüzde yaşanan sorunların çözümünde diyalog, müzakere, istişare ve anayasal düzenlemeler çerçevesinde Medine Sözleşmesi’ni model olarak önermektedir:

Devamı...

İslam ve demokrasi
“Ey iman edenler! Allah yolunda adım attığınız vakit, iyi anlayın, dinleyin, size barış selamı verene, dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek, “sen mümin değilsin” demeyin. Allah katında pek çok ganimetler vardır. Daha önce sizde öyleydiniz. Allah size lütfetti de sizleri imanla tanıştırdı. Onun için iyice araştırın. Muhakkak Allah ne yaparsanız haberdardır” (4/94).
Din yeryüzünü ıslah etmeye çalışan Allah’ın halifesine kendisini adamıştır. Din, Allah’ın halifesine gösterdiği yol, salihat şuurlu aydınlanmalar, en ileri anlamlı yaşam özlemi ve sevgi içinde birlikte yaşamayı kolaylaştırma yasasıdır. Din insanların boyunduruğu altına girmeye karşı ödünsüzdür, heybetli, dimdik ve dosdoğrudur. İnsanlığın yaşamını huzur, mutluluk, barış ve kardeşlik ile kurmakta da kendisine gelen herkese git demeyecek kadar merhamet sahibidir. 
Devamı...

İslam, Barış ve Gençlik


Ortadoğu’da tarihsel algıyla oluşan siyasal gelişmelere paralel, karanlık dönemlerden çıkıp hak ve halk namına savaşmaya cesaret gösterecek kadar vefalı yürekler, elbette gelişen hızlı süreçle beraber inançlarıyla ve aynı mücadeleleriyle barışa koşacakladır. Elbette Peygamberlik misyonunun ve dinlerin tarih boyunca insanlar ve toplum üzerinde etkisi tartışılmaz bir gerçektir. Ancak din ve inancı kaba materyalist yaklaşımlarla değerlendirip din sosyolojisini eksik yorumlamak ne kadar yanlışsa, aynen öyle de dini ve inanç sistemlerini salt manevi değerler üzerine kurgulamak ve dinin sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik yönlerini görmezden gelmekte bir o kadar yanlıştır. Nitekim son ilahi din olan İslam’ın temel  kaynağı olarak Kur’an-ı Kerim, sadece ahirete davet değildir. Aynı zamanda yeryüzü için bir adalet ve barış projesidir. İslam’ın kelime anlamı barış olduğu gibi, en birinci uygulayıcısı ise Muhammed peygamberdir. Medine’den Medeniyete geçiş ise bunun en güzel örneğidir.  Temelde bu yaklaşımla günümüz insanı için inanç psikolojisi ve dinsel çözümleme hala güncelliğini koruyor. Tabi bu, yeni dünyada kaçınılmaz bazı neden-sonuç ilişkilerini beraberinde getiriyor.  Savaştan barışa geçiş bunun yansıması olacaktır.

Devamı...

Demokratik İslam Kongresi Çağrı Metni
Diyarbakır'da yapılması planlanan “Demokratik İslam Kongresi” çağrı metni açıkladı. Hazırlanan çağrı metni, üç dilde okundu.
Diyarbakır'de yapılması planlanan “Demokratik İslam Kongresiprogramı netleşti. 10-11 Mayıs 2014 tarihinde yapılacak olan kongre için oluşturulan 48 kişilik çağrıcı gurubu, programın içeriğine ilişkin Sümerpark Resepsiyason salonunda bir toplantı gerçekleştirildi. Aralarında aydın, yazar, akademisyen ve mellelerin bulunduğu toplantının açılış konuşmasını yapan Yazar Hüda Kaya, kongrenin önemine dikkat çekti.

Devamı...

Ortadoğu'da doğru bir İslamiyet ile adalet inşa etme zamanı gelmiştir
Demokratik Öğrenci Dernekleri Federasyonu (DÖDEF) ve Din Alimleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (DİAYDER), Boğaziçi Üniversitesi Uçaksavar Kampüsü Garanti Kültür Merkezi'nde "Ortadoğu'da Barışında İslam ve Gençlik" konulu panel düzenledi. Panelde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın önerdiği Demokratik İslam Kongresi'nin önemine dikkat çekilirken gençlerin düzenlenecek kongrede yapılması gerekenler üzerinde tartışmalar yürütüldü. Moderatörlüğünü yazar Sefa Mehmetoğlu'nun yaptığı panelde konuşmacılar arasında HDP MYK üyesi Ayhan Bilgen, ilahiyatçı yazar Yavuz Delal, DTK üyesi ve araştırmacı Süheyla İnal ve Risale-i Nur Derneği Başkanı Muhammed Salar yer aldı. Panel, DİAYDER üyesi Seyda Mehmet Emin Aslan'ın yaptığı açılış konuşmasıyla başladı. 
Devamı...

Anadil ve Allah’ın sıfatları
Allah’ın sıfatları ve isimleri, aslında insan toplumları için ahlaki-siyasi, hukuki yol göstericidir. Bunlardan El Vehhab sıfatı anlam olarak ‘karşılık beklemeden veren’dir. Bu sıfat, öz itibariyle bütün insanların ve ümmetlerin yani toplulukların sahip oldukları “doğal hakların” Allah vergisi oldukları bu hakların hiçbir şekilde gasp edilemeyecekleri siyasi mücadelelerde pazarlık konusu yapılmayacaklarını ifade eder. İslam hukukuna göre bu haklar dört ana başlıkta toplanır: bir; yaşam hakkı, iki: özgürlük hakkı, üç: inanç ve fikir serbestliği hakkı ve dört: Kültürünü yaşama ve sürdürme hakkı. Buna göre hiçbir insan veya topluluk, yaşamını özgürce kendi inancı ve kültürüne göre yaşama hakkından mahrum bırakılamaz. Çünkü bu Allah tarafından karşılıksız olarak verilmiştir ve vehhab sıfatı bu hakları korumaya almıştır.
Devamı...

Yer adlarının Türkleştirilmesi
Yer adları bir toplumun sosyal/kültürel yapısı ve kullanıldıkları yerin tarihsel geçmişi ve coğrafik özellikleri hakkında önemli ipuçları taşır ve toplumun coğrafik mekânla bütünleşmesinin göstergesidir. Sıradan sözcükler değildir yer adları. Taşıdıkları anlam çözüldükçe bölgenin toprak ve bitki örtüsü, hayvan türleri ve doğal kaynaklarının yanı sıra oraya yerleşmiş insanlara, halklara, yaşanmış tarihî olaylara ait bilgilere ulaşmak mümkün olabilir. İşte, yer adlarının tarihsel ve siyasal öneme sahip olduğunun idrakinde olan Osmanlı İmparatorluğu’nun ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yöneticileri de, bir coğrafyanın oraya yerleşen halklar tarafından ‘vatanlaştırılmasının’ en önemli göstergesini oluşturduğu düşüncesiyle yer adlarını değiştirmek,  anlamlarını saptırmak, çarpıtmak ve ‘kendilerine mal etmek’ üzere ellerinden geleni yapmışlardır. Ancak konulan adların, verildikleri yerlerin tarihsel derinliğine göre hayli eğreti durduğunu söyleyebiliriz.  
Devamı...

"Ey Gelê Kurdan" Makalesi Üzerine Söylemsel Analiz

Teorik Arka Plan
Söylem, olayların belirli bir yorumunu bir şekilde birlikte üreten anlamalar, metaforlar, temsiller, imajlar, hikâyeler ve ifadeler takımına dayanır. Her türlü konuşma ve metin, söylem olarak ele alınabilir (Burr, 2012). Bu bağlamda söylem analizi de, sosyal eylemi icra etmek üzere söylemin nasıl inşa edildiği ile ilgilenir. Dolayısıyla, söylem analizini kısaca, kullanılan dilin yakından incelenmesi şeklinde tarif edebiliriz (Taylor, 2001).

Söylem analizi ile ne tür bir bilgi ortaya çıkartmaya çalıştığımız önemli olan bir başka meseledir. Pozitivistler, dünya ve onun işleyişine ilişkin özellikle de içinde işleyen nedensel ilişkiler hakkında bilgi elde etmek isterler. Bu gibi ilişkileri tanımlamak araştırmacıya doğru tahminler yaparak ve muhtemel müdahalelerde bulunarak bu araştırmayı gerçek dünya problemlerine uygulama imkanı verir. Sosyal bilimlerde ya da postmodernizm ve post yapısalcılarda ise, gerçekliğe dair doğruyu yakalama, tahmin etme ve kontrol etme iddiası ya da amacı güdülmez. Bu durumu, çoğu zaman art niyetli bir duruş olarak değerlendirirler.

Devamı...

Bir ömrün değişmez prensibi: Müsbet hareket
Bir hedefe ulaşmanın nice ön şartları var. Bilgi, tecrübe, sermaye bunlardan sadece birkaçı. Ama bütün bunların üstünde bir şart var ki kesinlikle ihmale gelmez. O da takib edilecek yolun, izlenecek politikanın sağlam olması.
Doğru hedeflere yanlış yollarla gidilmez.

Hedefler sonsuz denecek kadar çok. Biz, iman hizmetinden söz edeceğiz.
Nedir hedef? İnsanların kalplerini ıslah etmek, imanlarını taklitten tahkike çıkarmak.
Üstad Bediüzaman hazretleri bu davasını şu ifadelerle net biçimde ortaya koyar:
“Ben imanın cereyanındayım, karşımda imansızlık cereyanı var. Başka cereyanlarla alâkam yok.”
Bu iman hizmetinin prensiplerini ise iki kelimede özetler: Müsbet Hareket.

Devamı...

Kur'an'ın Dilinden Toplum Esasları
Fotoğraf: Kur'an'ın Dilinden Toplum Esasları

Allah'a iman edin.
O'na hiçbir şeyi ortak koşmayan.
Yalnız Allah'a kulluk edin.
Dua edin, af dileyin, tevbe edin. 
Okuyun, araştırın, inceleyin. 
Kitaba uyun, dosdoğru yol üzerinde olun.
İyi ve güzel olana özendirin.
Kötü ve çirkin olandan sakındırın. 
Allah yolunda infak edin, mücadele edin. 
Barış'ı esas alın, adaletli olun, ahlaklı ve faziletli olun. 
Aklınızı işletin, ihlaslı, güvenilir, fedakar ve çalışkan olun. 
Yalan ve hileden uzak durun. 
Hayırlı işlerde yarışın, güzel söz konuşun, güler yüzlü olun. 
Affedin, tevekkül edin, sözünüze sadık olun. 
İhtiyaç sahibini gözetin, infak edin, sevdiğiniz şeylerden verin. 
Barışı sağlayın, yönetimde şûrayı esar alın, birlik olun. 
Kötülüğü en güzel tavırla uzaklaştırın. 
Ölçü ve tartıda dürüst olun.
Haksız yere cana kıymayın.
Haram yemeyin, gıybet etmeyin, insanlar aleyhine söz taşımayın. 
Yalan yere şahitlik yapmayın. 
Çirkin işlerden, fenalık ve azgınlıktan uzak durun. 
Lüzumsuz söz ve davranıştan uzak durun.
Yaptığınız iyilikleri başa kakmayın.
Öfkelenmeyin, kibirlenmeyin, yalan söylemeyin. 
İnsanlarla alay etmeyin. 
İnsanların Allah'tan başka taptıklarına sövmeyin. 
Kendinizi temize çıkarmayın, hızsızlık yapmayın. 
Emanete hıyanet etmeyin, israf etmeyin, faiz yemeyin. 
Başarısızlıkta üzülmeyin, başarıda büyüklenmeyin. 
Yeryüzünde fesat çıkarmayın, 
yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin.
Hakkında bilginiz olmayan şeyin ardına düşmeyin. 
Zalimlere eğilim göstermeyin. 
Dinde fırkalara ayrılmayın, baskı ve zorlama yapmayın. 
İhanet etmeyin, kendi canlarınıza kıymayın. 
Başkalarının sahip olduklarına göz dikmeyin.
Ayetler ile alay edilen yerlerde durmayın. 
Zina etmeyin. Evlenin.
Uyuşturucu ve içkiden uzak durun, kumar oynamayın. 
Bilgisizlerin yolunu izlemeyin.
Mallarınızı ve evlatlarınızı davanın önüne geçirmeyin. 
Yapmayacağınız şeyleri söylemeyin.
Kötülük ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. 
İnsanların evlerine habersiz ve selamsız girmeyin. 
Gevşemeyin, tasalanmayın. 
Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın
Yarın bunu kesinlikle yapacağım demeyin. 
Güzel bir tarz dışında mücadele etmeyin. 
Çirkin iş ve edepsizliği yaymayın. 
Nankörlük ve iftira etmeyin. 
Şeytana kulluk etmeyin, onun adımlarını izlemeyin. 
Sınırı aşmayın. 
Ve Allah'a dininizi öğretmeye kalkmayın!

Sefa Mehmetoğlu
Allah'a iman edin.
O'na hiçbir şeyi ortak koşmayan.Yalnız Allah'a kulluk edin.
Dua edin, af dileyin, tevbe edin. 
Okuyun, araştırın, inceleyin. 
Kitaba uyun, dosdoğru yol üzerinde olun.
İyi ve güzel olana özendirin.
Kötü ve çirkin olandan sakındırın. 
Allah yolunda infak edin, mücadele edin. 
Barış'ı esas alın, adaletli olun, ahlaklı ve faziletli olun. 
Aklınızı işletin, ihlaslı, güvenilir, fedakar ve çalışkan olun.

Devamı...

İbadet ‘Rabbimize, Onun bildirdiği şekilde şükretmektir’
“O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten size bir su indirdi. O su sebebiyle türlü meyvelerden (ve ekinlerden) size bir rızk çıkardı. Bunları bildiğiniz halde sakın  Allah’a ortaklar koşmayın.”
Bu ikinci ayetten anlaşılacağı gibi, ibadet ‘Rabbimize, Onun bildirdiği şekilde şükretmektir.’ ‘Onun nimetlerine karşı kalbimizde doğan minnettarlığın açığa vurulmasıdır.’
Önder beye dönerek,
“Ben genellikle bu gibi sorularda önce akla hitap eden açıklamalar yapar, daha sonra ‘nakli delil’ dediğimiz ayet ve hadis meallerini verirdim. Nedendir bilemiyorum, bu defa tam  zıt bir yol tuttum. Önce ayetten başladım.
“Çok iyi oldu.” dedi Önder, “Biz bu bilgilerden çok uzağız. İlk defa, ibadetin niçin yapılması gerektiğini bizzat Kur’an ayetlerinden öğrenme fırsatı buldum. Teşekkür ederim.
Bir de şu hadis-i şerifi hatırlatayım:
“Namaz dinin direğidir.”
Devamı...

Kürdistan İslam Şûrası
Her çağın kendine has problemleri olduğu gibi şu zamanında kendine özgü problemleri mevcuttur. Bütün bir insanlık tarihi boyunca peygamberlik misyonuyla insanlığı kurtuluşa çağıran Allah'ın elçileri ve öğretileri sosyolojik ve kültürel olarak zamanın ruhuna uygun toplumun problemlerine çözüm üretmeye çalışmışlardır. Temel hak ve hürriyetler, ilke ve prensipler ve akaide dair şeyler değişmesede evrimleşen bir tarih yumağında insanlığın sürekli zamana göre güncellenen verilere ihtiyacı olduğu açıkça görülmüştür. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in vermiş olduğu mücadele bunun son örneğidir. Nübüvvet makamının sona ermesiyle bu davayı üstlenecek peygamber varisi alimler olacaktır.
Devamı...

Tefekkür ve Şefkatle Bakmak
Hayat, acı gerçeklerini öğrettikçe, sabır sermayesine ihtiyaç çok artıyor. Sabır ise depoda bekleyen bir malzeme değil elbette. Onu besleyecek tevhid delillerine, iman şuuruna, hakkaniyet ölçülerine, hakta sebata ve tevekkülle teslimiyete ihtiyaç var.
Kalbin yaralarını saracak bir muhabbet ve dost iklimine, aklın müşevveşiyetini çözecek müzakere ve istişare zeminlerine, vicdanın pasını silecek  tefekkür ve tecdide ve insanca bakışa ihtiyaç var.
Taraf olma yerine muhakeme ve adalet terazisi ile tercihler yapabilmek, insani duruşun ve kalıcı beraberliklerin prensipleriyle mümkündür.
Aciz insanın dünya hırsları ile nereye varabiliriz?
Güç merkezli bir icra ve ahkam kesme profili ile hangi sessiz vicdanın sığınağına sığınak olabiliriz?
Devamı...Diğer haberler

19.12.13
· Üşüyen Gerçekler
· Bilgi Kaynağı Vahiy
13.12.13
· Namaz kılmayan cami
25.11.13
· Dindaşlarınızla ittifak ediniz, ihtilâfa düşmeyiniz
19.11.13
· Yeryüzünü İlimle Dolduran Müçtehid: İmam Şafiî
15.11.13
· Pir’e laik olmak (Seyid Rıza)
07.11.13
· Mazlumder Sertifikalı İnsan Hakları Okulu
03.11.13
· Medine Vesikası’nın şafağı
01.11.13
· Daimî olan bir Zât’ın zikrine devam eyle ki, devam bulasın
13.10.13
· BAYRAM VE ROJAVA
12.10.13
· Hac farizası ve Kurban Bayramı
07.10.13
· İslamiyet savaşı değil barışı esas alır
01.10.13
· Mersin'de 'İslam ve Barış' konuşulacak
26.09.13
· Nûbihar 'Uluslararası Din, Dil ve Kimlik Sempozyumu' sonuç bildirgesi
15.09.13
· Bediüzzaman ve anadilde eğitim
14.09.13
· İlahiyatın özü
10.09.13
· Suriye ve Ortadoğu
03.09.13
· Kürt Sorunu'nun çözümüne tarihi perspektiften bakış
29.08.13
· Hududullah ve model toplum
· Siyasal İslam ve Rojava samimiyet(sizlik)i

Eski Haberler

  


Nivîskar
Mele Hafız Ahmet Turhallı
Islamda Işçi Hakları Ve Soma Faciası...


Ayhan BİLGEN
Ortadoğu’da İslam Devletine çarpmak...


Mele Mesud Eryılmaz
İslam Ve Terör...


Mele M. Emin KILIÇ
Bilgi Edinme Yolları...


M. Nureddin Yekta
Barzani Ve Diyarbekir...


Mele Celalettin YÖYLER
İslam’da Kadının Toplumsal Yeri...


Yavuz Delal
“kürt Sorunu” Devrimi...


Süleyman Çevik (Misafir Yazar )
Hak Istemek Şeytan'a Uymak Mıdır?...


Muhammed Seruci
Topluma Rağmen Teşekkül Eden Yönetimler...


Salih Westanî
İslam İslam'dır! Ne Türk İslam, Ne De Kürt İslam...


Hilmi Yeşiltaş
Sağcı Müslüman Mı, Solcu Müslüman Mı Olalım?...


Tüm Yazarlar

Bloklar dosyası
· Tüm Kategoriler
· 
· Makale
· Şiir

"Bizim düşmanımız;
cehalet,
zaruret,
 ihtilaftır
.

 Bu üç düşmana karşı
san'at,
marifet,
ittifak

silahıyla cihad edeceğiz.''

Bediüzzaman
Said-î KurdîÎro
Bu gün için henüz önemli bir haber yok.

Têkilî / İletişim
Adres: Avrupa İslami Hizmetler Birliği

Lakkegata 17, 0187 Oslo, Norway

Telefon:0047.22173050 ( Cami )Namaz vakti
Şu an bu blokta bir sorun var.

Nûbihar

CUDİ KİTABEVİ

Bediüzzaman'ın Büyük Projesi

Facebook Sayfamız

Mêvan
Şu an sitede, 51 ziyaretçi ve 0 üye bulunuyor.

Anket
Sitemizi Nasıl Buluyorsunuz?

Çok iyi
iyi
Normal
KötüSonuçlar
Anketler

Toplam Oy: 1839
Yorum: 97


BU SİTE DİNİ KÜLTÜREL İÇERİKLİ OLUP, SİYASİ BİR NİTELİK TAŞIMAMAKTADIR!  ***Sitemizdeki bilgileri dilediğiniz yerde kaynak belirtmek şartıyla yayınlayabilirsiniz***

Bookmark and Share 


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Sayfa Üretimi: 0.13 Saniye